Δημιουργική απασχόληση

Κ.Δ.Α.Π. μεΑ Συκέων


Μεταξύ άλλων, λειτουργούν ομάδες θεάτρου, παραδοσιακών χορών, ανακύκλωσης...

Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ"


Προσφέρονται υπηρεσίες διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας, δημιουργικής απασχόλησης...

Κ.δ.α.π. μεα Ναουσας


Ο χώρος λειτουργεί από τις αρχές του 2003 και είναι σύμφωνος με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές...

ΧΑΜΟΓΕΛΑ


Ένα σύνολο δράσεων και υπηρεσιών που απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία...

ΠΥΡΝΑ


Κερδοσκοπική πολιτιστική αστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000...

ΚΔΑΠ ΜΕΑ "Κρικος"


Απογευματινό πρόγραμμα διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, για άτομα με νοητική στέρηση...

playgroup


Για παιδιά ηλικίας 0-5 ετών και τους γονείς τους...

Παιχνιδουργώ


Η εκτέλεση της ιδέας για δημιουργική απασχόληση παιδιών στο χώρο σας, βασίζεται στο διαδραστικό...

"Στέκι του Παιδιού"


Πρόγραμμα που στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού...