Δημιουργική απασχόληση

Σχολή Χορού Dependance


Λειτουργεί τμήματα χορού και γυμναστικής, καθώς και τμήματα για Άτομα με Αναπηρία...

Κινητήρας


αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό δίκτυο που συνδέει επαγγελματίες και ερασιτέχνες...

Karnak The Temple of Dance


Η σχολή ικανοποιεί την εσωτερική ανάγκη για κίνηση, έκφραση και δημιουργία...

Γέφυρα Ζωής


Εθελοντικός Πολυχώρος Δημιουργίας & Έκφρασης για νέους με Νοητική Υστέρηση - Αυτισμό...

Κ.Δ.Α.Π. μεΑ Συκέων


Μεταξύ άλλων, λειτουργούν ομάδες θεάτρου, παραδοσιακών χορών, ανακύκλωσης...

Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ"


Προσφέρονται υπηρεσίες διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας, δημιουργικής απασχόλησης...

Κ.δ.α.π. μεα Ναουσας


Ο χώρος λειτουργεί από τις αρχές του 2003 και είναι σύμφωνος με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές...

ΧΑΜΟΓΕΛΑ


Ένα σύνολο δράσεων και υπηρεσιών που απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία...

ΠΥΡΝΑ


Κερδοσκοπική πολιτιστική αστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000...