Δημιουργική απασχόληση

ΔΡΥΑΔΕΣ ΕΝ ΠΛΩ


Γίνονται μαθήματα χορού για παιδιά με κάθε μορφή αναπηρίας...

Art Music School


Το Art Music School είναι ένα απο τα μεγαλύτερα ωδεία, για όλα τα μουσικά είδη...

ART4FUN


Ποικιλία εργαστηρίων, μαθημάτων και δραστηριοτήτων...

"Εργαστήρι Μαιρηβή"


Αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της κουκλοθεατρικής τέχνης...

Ωδείο Όπερα


Το Ωδείο Όπερα Αθηνών απευθύνεται σε σπουδαστές κάθε ηλικίας...

Το Θαλερό


Ένας χώρος ελεύθερης δημιουργικής έκφρασης...

playgym


Κινητικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας...