ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Μυτιλήνη (Αιγαίο)

Μία μορφή αναπηρίας δεν χρειάζεται να αποτελεί κοινωνικό εμπόδιο. Ας γκρεμίσουμε τους τοίχους και ας επενδύσουμε στην ενσωμάτωση…

ΚΔΑΠμεΑ Ο Δρόμος των Χρωμάτων (Εύβοια – Χαλκίδα)

Το ΚΔΑΠμεΑ Ο Δρόμος των Χρωμάτων λειτουργεί ως Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία από το…